Spelletjesmiddag

  • Bericht reacties:1 reactie
Iedereen die lid is van een vereniging weet dat er veel vrijwilligers nodig zijn om het draaiende te houden. Dat geldt voor iedere soort vereniging, van sport tot natuurvereniging, en ook voor de muziekvereniging waar ik lid van ben. Ieder jaar organiseren we een Bazar om gelden in te zamelen om de vereniging te laten voortbestaan. Ik zit in de Bazarcommissie zoals dat heet…. We organiseren o.a. een grote verloting, Rad van Avontuur en ook een kinder spelletjes middag. Voor het laatste heb ik dit jaar weer spelletjes bedacht en gemaakt. Naast computer bewegingspellen, twister, reuzemikado, springkussen, eendjes vissen en sminken werd er ook geknutseld. Van melkpakken werden vogelhuizen gemaakt en van lege WC rollen vogelsnoeprollen. Ook werden cakepops versierd en had ik een reuze galgje-pop in elkaar geknutseld. Het is gemaakt van verpakkingskarton en verf. De 12 onderdelen zitten aan elkaar met klittenband. Door twee verschillende kapsels te maken, hadden we een jongens en meisjes variant. Mijn vader maakte van kringloop theepotten en een oude eikentafel 8 mooie theepotvogelhuizen (prijzen voor het Rad van Avontuur).
Ook dit jaar haalde we weer genoeg geld op om een jaar voort te bestaan. Gelukkig maar…. 😉
Anyone who is a member of an association knows there are many volunteers needed to keep it running. This applies to every kind of association, from sports to natureclubs, and also for the music-association (orchestra) where I play in. Every year we organize a “Bazaar” to raise funds for the continuation of the association. I’m a member of the organising committee…. We organise a large raffle, Wheel of Fortune and a children’s games afternoon. For the latter I invented en created games this year. Besides computer motion games, twister, giant mikado,  a big bouncer cushion, bathduck fishing and face-painting was also did crafting. With milk cartons we made bird houses and empty toilet rolls became bird candy rolls. Were also decorated cake pops and I had a giant hangman doll pieced together. I made it of packaging board, and paint. The 12 components are bound together with velcro. By creating two different hairstyles, we had a girls and boys version. My father made of recycled teapots and an old oak table 8 beautiful teapot birdhouses (prices for the Wheel of Fortune).
Also this year we raised enough money to survive another year. Luckily ….;)

Dit bericht heeft één reactie

  1. blauwruitje

    Leuke dingen had je bedacht en fijn dat de middag geld opleverde.

Geef een reactie