Tuinvogels – Gardenbirds

 • Bericht reacties:6 Reacties

Dit weekend is weer de Nationale Tuinvogeltelling. Tel een half uur je vogels in je tuin of balkon en geef het door aan de vogelbescherming. Meten is weten. De resultaten worden gebruikt voor analyse.

Ik bel dol op vogels ook in de tuin en doe ieder jaar mee. Ik heb een kleine ommuurde stadstuin maar weet toch relatief veel vogels naar mijn tuin te lokken. Eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Hieronder wat tips voor als je meer vogels naar je tuin wilt lokken.

1. Zorg voor begroeiing, het liefst gevarieerd. Een boom of hoog struikgewas is belangrijk zodat de vogels veilig kunnen vluchten.

2. Ruim je tuin niet te netjes op. Rommelhoekjes zijn plaatsen waar insecten schuilen en een mooie zoekplaats voor vogels. Knip in de winter uitgebloeide bloemen niet terug maar laat ze staan tot het voorjaar zodat er voldoende schuilplaatsen zijn.

3. Zorg voor voldoende voedsel. In de winter heb ik vogelpindakaas (meerdere soorten); mezenbollen, zaad (in een vogelhuis), rozijnen,  pindaslingers etc. Hoe meer eten hoe meer vogels. Ook in de zomer gaat er zaad in het vogelhuis. Vetbollen zijn vanaf het voorjaar niet in mijn tuin te vinden, omdat ik begrepen hebt dat het niet goed is voor opgroeiende jongen. Iedere vogel houdt van andere voedsel, zo leg ik krenten/rozijnen op de grond voor de merels en leg ik rond zaad in het vogelhuis voor de duiven. Door verschillende soorten vogelvoer lok je ook verschillende vogels naar je tuin. De webshop van de vogelbescherming heeft allerlei soorten voedsel.

4. Zorg voor een drinkbak. Onze buren hebben een waterelement in de tuin, een geluk voor ons, want dat trekt badderende vogels aan.

5. Hang nestkastjes op (ieder soort vogel heeft zijn eigen wensen). In de winter overnachten vogels in de kastjes en als je geluk hebt gaan ze in het voorjaar er een nest in bouwen.

6. Hou je tuin katvrij. Wij hebben het katten moeilijk gemaakt om onze tuin in te komen, maar dat lukt ze natuurlijk toch. Wanneer ze gespot worden, worden ze direct weggestuurd…

7. Vertel iedereen dat je van tuinvogels houdt en dan wordt je vaak verrast met vogelcadeaus. Zo kreeg ik laatst een vogelkrans. Helemaal leuk!

Wil je zelf aan de slag om vogelvoedsel te maken, hier wat links naar eerder blogberichten daarover:
Hoe je ook zo van tuinvogels? 
Mezen, mussen, duiven, spreeuwen, merels, roodborst en heggemus zijn hier veel geziene gasten. En soms met geluk een winterkoninkje, vinken, vlaamse gaai, en vorig jaar zelfs een paar goudhaantjes.
Welke vogels bezoeken jouw tuin?
This weekend it is the national gardenbird count event again. Every year lots of people count for half an hour the birds in their or balcony. The bird protection organisation uses the couting results for analysis.
I love birds, especially in the garden. I have a small walled city garden, but I still attract a relatively large number of birds to it. It is actually not so difficult at all. Below some tips to attract more birds to your garden.
1. Provide vegetation, preferably varied. A tree or high bushes is important so the birds can safely flee.
2. Don’t tidy up your garden. Rubbish corners are places where insects are hiding and they form a nice search place for birds. Do not cut flowers that have faded out before winter, but leave them until spring so that there are enough hiding places.
3. Provide food. In winter I have bird peanut butter (several kinds); fatbulbs, seeds (in a birdhouse), raisins, peanut garlands, etc. The more food, the more birds come. Seed also goes into the bird house in the summer. I do not provide fat birdfood during spring, for I’ve heard that it is not good for growing youngsters. Every bird loves different food, so I put currants on the ground for the blackbirds and I put special seed in the bird house for the pigeons. Different types of bird food attract different kind of birds to your garden. 
4. Provide water. Our neighbors have a water element in the garden, a joy for us, because that attracts a lot of birds.
5. Hang nesting boxes (each bird has its own wishes). In the winter birds spend the night in the boxes and if you are lucky they will build a nest in the spring.
6. Keep your garden cat-free. We have made it difficult for cats to enter our garden, but of course they succeed. When they are spotted, they are immediately scared off…
7. Tell everyone that you love garden birds and then you will often be surprised with bird gifts. That is how I recently received a bird wreath. Totally nice!
Do you want to get started yourself to make bird food, here are some links to earlier blog posts about that:
How do you like garden birds?
Tits, sparrows, pigeons, starlings, blackbirds and a robin are frequently seen guests here. And sometimes with luck a little wren, finches and jays.
Which birds visit your garden?

Dit bericht heeft 6 reacties

 1. blauwruitje

  Dank je voor de tips!

  1. Dreamstuff

   @blauwruitje graag gedaan!

 2. lien

  Wat een leuke vogelkrans, dat komt wel goed met die telling denk ik!

  1. Dreamstuff

   @lien: ja het is goed gekomen met de telling!

 3. Mariette

  Ik hang zelf ook altijd vanalles op voor de vogels maar ze komen steeds minder helaas, het feit dat ik 2 katten heb die (altijd binnen) op de vensterbank liggen te loeren zal daarbij niet helpen denk ik……

  1. Dreamstuff

   @mariette: ha ha, je misschien wel….

Geef een reactie