Vlierbloesem siroop – Elderflower syrup

 • Bericht reacties:3 Reacties

Al een paar jaar stond dit op mijn wensenlijst om te maken maar steeds kwam het er niet van. In deze bijzondere tijd van thuis zijn en voor alles meer rust nemen zorgde ervoor om het dit jaar wel te doen. Iedere ochtend vroeg lopen we een rondje door het park en daar zag ik ze in bloei komen. De Vlier.
Het is een grote struik met mooie grote witte schermbloemen. De bloemen ruiken heerlijk
Het is één van de oudste planten die gebruikt wordt door de mens. In de pre-historie schijnen de bloemschermen en de bessen al gegeten te zijn. 
De bloesem heeft volgens kenners een heilzame werking bij koorts/griep en mond, neus & keelproblemen en dus ook bij hooikoorts. 
De vlier bloeit in Nederland, afhankelijk van het weer, van midden Mei tot eind Juni.
Voor mij heeft het vooral een heerlijke smaak. Het is de smaak van de lente. 
Door het maken van siroop kan je de smaak vangen om er later (wanneer de vlier is uitgebloeid) nog steeds van te genieten.
Ingrediënten voor de siroop:
Bloemschermen van de Vlier (de vlierbloesem)
Water
Suiker
Citroensap
Per liter water heb je 800 gram suiker nodig om te conserveren. Sommigen adviseren om citroenzuur (te koop bij gezondheidswinkels) toe te voegen zodat het langer houdbaar is, dat heb ik niet gedaan.
Het bereiden gaat als volgt:
Doe de schermen bij het plukken direct in pan/schaal waarin je ze met water gaat laten trekken. Hierdoor gaat er geen stuifmeel verloren en komt alle smaak in het water. Voeg water toe en laat het 24 tot 36 uur staan. Laat de bloemen niet bruin worden. 
Zeef de bloemen uit het water en giet het water daarna door een doek zodat alle kleine oneffenheden eruit gefilterd worden. 

Zorg voor flessen of potten die gesteriliseerd (even in de oven op 200 graden) klaar staan.

Doe het vlierbloesemwater in een pan en voeg de benodigde hoeveelheid suiker toe (800 gram per liter, je kan ook minder doen maar dan is de siroop waarschijnlijk minder lang houdbaar). Voeg ook de citroensap toe (of citroenzuur als je dat wilt gebruiken). 

Zet het op een laag vuur en roer door zodat alle suiker oplost. 

Het is de bedoeling dat de siroop net niet gaat koken, 90 graden is voldoende. Als het wel warmer wordt dan kan je de siroop gewoon verder verwerken, maar als je een thermometer hebt is het goed om de temperatuur in de gaten te houden.

Doe de siroop in flessen en laat het afkoelen.

Zo heb je een hele voorraad voor de rest van de zomer en winter. 
Wat kan je met de siroop doen?
Mijn eigen favoriet is om er alcohol vrije “champagne” mee te maken. Doe een klein laagje siroop in een glas schenk er bruisend water overheen en genieten maar!
Verder kan je de siroop gebruiken als smaakmaker in allerlei gerechten, zoals:
 • eigengemaakte sorbetijs
 • als saus over vanilleijs of vla
 • voeg het toe aan cheesecake (in het beslag voor het bakken)
 • meng het door fruitsapjes
 • voeg het toe aan zelfgemaakte griesmeel of rijstepudding
 • voeg het toe aan cakebeslag en maak een lentecake
 • voeg het toe aan een zelfgemaakte triffle (bij de fruitlaagjes)

Nuttig je liever geen suiker dan kan je van de bloesemschermen in deze tijd van het jaar ook makkelijk een water infusie maken. Voeg de schermen toe aan water, doe er citroenschijfjes of citroensap bij en laat het een dag staan. Zeef het water en genieten maar!
Ook kan je van de verse schermen thee maken door en gekookt water overheen te gieten en het 5 minuten te laten staan. 
Omdat ik van plan ben om wat eigen gemaakte siroop cadeau te doen, heb ik de flessen voorzien van een mooi etiket. Het plaatje hieronder kan je kopiëren en printen om je eigen labels te maken.
Met maizena en wat water maakte ik natuurlijke lijm, om de etiketten op de flessen te plakken. Kook het maizena water tot het dik is. Zie ook dit bericht voor uitleg. 
Ik had zelfs teveel voor de flessen en vulde daarom ook nog twee potjes. 
Misschien heb ik je op een idee gebracht voor een leuke bezigheid in huis en het leuke is de restvan het jaar genieten van het resultaat. 
Proost!
It had been on my wish list for a few years now, but it
never happened. In this special time of being home I took the time to make my own Elderflower syrup. Early every morning we make a walk in the park and there
I saw them bloom. The Elder.
It is a large shrub with beautiful large white lace-caps. Above
you see a picture of the shrub and flower. They smell wonderful
It is one of the oldest plants used by humans. In
pre-history, the lace-caps and berries seem to have already been eaten.
According to experts, the blossom has a beneficial effect on
fever / flu and mouth, nose & throat problems. And therefore also on hay fever.
The eldershrub flowers in the Netherlands, depending on the
weather, from mid-May to late June.
For me it mainly has a wonderful taste. It is the taste of
spring. By making syrup you can catch that taste to enjoy it later (when the
elder has finished flowering).
Ingredients for the syrup:
Elderflowers
Water
Sugar
Lemon juice
You need 800 grams of sugar per liter of water to preserve.
Some advise to add citric acid (for sale at health stores) to make it have a
longer experation date, I didn’t add that.
Above you see the pictures of the preparation:
 • When picking, immediately place the screens in a pan / bowl
  in which you are going to infuse them with water. This means that no pollen is
  lost and all the flavor is added to the water. Add water and let it sit for 24
  to 36 hours. Don’t let the flowers turn brown.
 • Strain the flowers from the water and then pour the water
  through a cloth so that all small imperfections are filtered out.
 • Have bottles or jars that are allready sterilized (briefly
  in the oven at 200 degrees) waiting.
 • Put the elderflower water in a pan and add the amount of
  sugar needed (800 grams per liter, you can also add less but then the syrup
  will probably have a shorter shelf life). Also add the lemon juice (or citric
  acid if you want to use that).
 • Put it on low heat and stir to dissolve all the sugar.
 • Do not boil the syrup, 90 degrees is sufficient. If it does
  get heathed more, you can continue to process the syrup, but if you have a
  thermometer it is good to keep an eye on the temperature.
 • Put the syrup in bottles and let it cool down.

This way you have a whole stock for the rest of the summer
and winter.
What can you do with the syrup?
My own favorite is to make alcohol free
“champagne” with it. Put a small layer of syrup in a glass and pour
sparkling water over it, instant ready to enjoy!
You can also use the syrup as a seasoning in all kinds of
dishes, such as:
homemade sorbet ice cream
as a sauce over vanilla ice cream or custard
add it to cheesecake (before baking)
mix it with fruit juices
add it to homemade semolina or rice pudding
add it to cake batter and make a spring cake
add it to a homemade triffle (in the fruit layers)
If you prefer not to use sugar, you can easily make a water
infusion from the blossom lace-caps as well at this time of year. Add the lace-caps
to water, add lemon slices or lemon juice and let it sit for a day. Strain the
water and enjoy!
You can also make tea from the fresh lace-caps by pouring
boiled water over it and leaving it for 5 minutes.
Maybe I gave you an idea for a fun activity at home and you
can enjoy the result for the rest of the year.
Cheers!

Dit bericht heeft 3 reacties

 1. Mariette

  Wat een leuke blogpost, mooi uitgebreid met foto's en lief dat je ook het etiket deelt. Fijne 2e Pinksterdag!

 2. Dreamstuff

  Dankjewel en leuk dat we elkaar gevonden hebben op Instagram. Fijne Dag!

 3. blauwruitje

  Mjammm. Dat is een leuk idee om te doen. Ik ga het onthouden.

Geef een reactie