Laatste tulpen – Last tulips

  • Bericht reacties:0 Reacties

Het tulpenseizoen loopt ten einde, waarschijnlijk de laatste bos. We hebben hier altijd een meningsverschil. Wat is nou mooier? Als ze net in de vaas staan, of als ze uitgebloeid zijn… Alletwee natuurlijk… maar toch hou ik het meest van die uit de vaas gegroeide uitgebloeide tulpen.

The tulipseason is getting to it’s end, probalby my last bunch. We always have disagreement. What is more beautifull? When they are just put in the vase, or when they fall apart… both ofcourse…. but I think I really like the “overbloomed” tulips that have grown out of the vase.

Geef een reactie