Laatste Les – Last Lesson

  • Bericht reacties:0 Reacties

Donderdagavond was de laatste aquarelles van dit seizoen. We kregen een leuke gezamenlijke opdracht. Het onderwerp was maskers. Ieder werkte ongeveer 10 minuten aan de aquarel en gaf daarna het papier door aan de volgende, net zolang tot we allemaal aan alle aquarellen hadden gewerkt. Steeds kreeg je weer een nieuw aquarel onder ogen, die steeds meer af was en waar je iets aan toe kon voegen. Het eindresultaat waren aquarellen die erg op elkaar leken, ons gezamenlijk gemiddelde.

The last water-colour lesson of this season was last thursdayevening. With a surprising collective assignment. The subject was masks. Everyone worked for about 10 minutes on the painting and gave it after that to the next one. Just untill we had all worked on every water-colour. Everytime you faced a fresh painting, in a more finished stage, upon which you could add something.  The endresult were water-colour-paintings that looked alike, our collective average.

Geef een reactie