Kaartjes – Cards

  • Bericht reacties:1 reactie

Eerder werkte we samen aan kalenders. Ik berichtte er hier over. Met diezelfde dames zijn we vanaf september bezig met een “Round Robin Kaarten maken”. Iedere maand maken we 3 kaarten die in een envelop verder reizen naar de volgende. Na een jaar krijg je je eigen envelop terug gevuld met handgemaakte kaarten. Vooraf kon je wensen doorgeven. 
En ik moet bekennen het is erg stimulerend voor mij. Naast de kaarten voor de envelop maak ik nu veel meer kaarten. 
Iedere maand is het een feestje als de envelop arriveert. Direct kijken wat de anderen tot nu toe hebben gemaakt. Naarmate de tijd vordert zijn de enveloppen steeds meer gevuld. En natuurlijk de wensen van de envelop eigenaar, dat zet het creatieve proces direct in werking. Zo vroeg iemand bijvoorbeeld kaarten met groenten erop en een ander met een handgemaakte tekening erin verwerkt. Zou ik zelf nooit bedacht hebben en door de envelop ga ik er mee aan de slag.
De kaarten die ik maak voor de envelop laat ik hier nog niet zien, dan is de verrassing straks weg…. Maar de extra kaarten die ik maak kunnen hier natuurlijk wel geplaatst worden.
Zo ook bovenstaande collage kaarten. Gemaakt met jute, stempels, touw, vilt en knopen….. Heerlijk al die laagjes….
Ze zijn voor de voorraad… altijd handig om klaar te hebben als de gelegenheid zich voordoet…
Previously, we worked on calendars together. I reported about it here. With the same ladies we started in September with a “Round Robin Cards Making”. Every month we make three cards for someone and put it in a envelope. The envelope travels to the next. After a year you get your own envelope back stuffed with handmade cards. You could enter your wishes at the start.
And I must admit it is very stimulating for me. Besides the cards for the envelope, I now make many more cards.
Every month as the evelope arrives it is a bit of a party. Curious to see what the others have made so far. As time goes on, the envelopes are getting increasingly filled. And of course the wishes put the creative process directly into operation. Someone asked for example for cards with veggies on them and another for handmade drawings. I would have never thought myself to make that.
The cards that I make for the envelope will not be shown here yet, then the surprise will be away …. But the extra cards that I make can be already be put on this blog of course.
Likewise, the above collage cards. Made with jute, rubber stamps, rope, felt and buttons ….. I love the result with all those layers ….
They’re for the my stock … handy to have them ready when needed…

Dit bericht heeft één reactie

  1. Tialda

    Wat leuk dat dit zo inspirerend werkt! Grappig iniatief, had er nog niet van gehoord.

Geef een reactie