Inpakken – Wrapping

  • Bericht reacties:1 reactie
Sommigen scheuren het er vanaf, andere openen heel voorzichtig met een schaar of mesje. De één bekijkt met uiterste precisie de buitenkant en anderen willen zo snel mogelijk de inhoud zien. 
Ik ben meer de langzame uitpakker en de buitenkant bewonderaar. 
Steeds meer zie je op instagram, blogs en in crea-boeken schitterende verpakkingen. Ik kan zo genieten van die foto’s dat ik nu probeer ook meer aandacht aan inpakken te geven. Ik ben dus niet alleen een langzame uitpakker, maar ook een langzame inpakker geworden …
Ik doe vooral extra mijn best voor diegene die ook zo lekker langzaam uitpakken, eerst alle kanten bekijken en daarna heel voorzichtig openen zodat labels, papier, etc. bewaard en wellicht hergebruikt kan worden. Zij waarderen de extra tijd en moeite die in de verpakking is gestoken.
Mijn inspiratie komt van instagram en dan in het bijzonder de zeer begaafde inpakker Nikki Dotti. Zij maakt van alles een kunstwerk. Zover ben ik nog niet, maar het begin is er. 

Wat tips; maak een “band”om een cadeau die er makkelijk afgeschoven kan worden en uiteraard bewaard kan worden  😉

De labels zijn gemaakt met muziekpapier, papierenservetten, plaatjes uit tijdschriften, kantenlint en zegelwas.

Wanneer je een papierentas versierd dan kan hoeft de verpakking niet kapot gemaakt te worden en kan het later voor andere dingen gebruikt worden. Zo is de verpakking een extra cadeautje. 

wat details:

Een makkelijke tip om cadeautjes een uniform uiterlijk te geven: gebruik een stukje van het inpakpapier en karton om bijpassende kaartjes te maken. Ik schrijf meestal een hint over het cadeautje op zo’n kaartje. 

Ben jij een snelle of langzame uitpakker? En inpakken, hoe doe jij dat?
—-

Some tear it off, others open it very carefully with scissors or a knife. Some look at the exterior with extreme precision and others want to see the content as quickly as possible.
I’m more the slow unpacker and the outside admirer type…
More and more you find beautiful packaging on instagram, blogs and in creative books. I can enjoy those photos so much that I try to give more attention to packing myself. So I am now not only a slow opener, but also a slow wrapper…
I do my best especially for those who unpack slowly, first look at all sides and then open very carefully so labels, paper, etc. can be stored and possibly reused. I know that they appreciate the work that is put into the wrapping.
My inspiration comes from instagram and in particular from the very gifted wrapper Nikki Dotti. She turns packages into a work of art. I’m not that far yet, but the beginning is there.
Above you find the details photos. Some tips; make a kind of a “paperbelt” around a gift that can easily be pushed off and saved… of course;) The labels are made with music paper, paper napkins, pictures from magazines, lace ribbon and wax. When you decorate a paper bag then the package does not have to be torn and can later be used for other things. This makes the packaging an extra gift.
An easy tip (see the pineapple wrapping paper presents above): to give presents a uniform appearance, use a piece of wrapping paper and cardboard to make matching labels. I usually write a hint about the gift on each label.
 Are you a fast or slow unpacker? And wrapping, how do you do that?

Dit bericht heeft één reactie

  1. Ageeth Mooij

    Mooi gemaakt! Ook ik geniet enorm van het mooie en beloftevolle van een verpakking waar zorg en aandacht aan is besteed.

Geef een reactie