Woensdag-linkdag * Wednesday-linkday

  • Bericht reacties:1 reactie
Gelukkig zijn er nog genoeg mensen die wel kerstkaarten versturen, hoewel ik mij kan voorstellen dat de toenemende digitale mogelijkheden en oplopende portokosten sommigen doet besluiten het niet meer te doen. 
En als iemand dan de moeite neemt om je een kaart te sturen is het wel zo aardig om ze leuk om te hangen….
Daarom deze keer linken naar verschillende mogelijkheden om kaarten op te hangen / neer te zetten:
Van links naar rechts van boven naar beneden
Fortunately, there are plenty of people who send Christmas cards, although I can imagine that due to the growing digital opportunities and rising postage costs some decide not to do it anymore.
And if someone takes the trouble to send you a card, it is so nice to show them in a special way….
Therefore, this time different cardholders:
From left to right, from top to bottom

Dit bericht heeft één reactie

  1. Margaret Marion

    Met een sfeervolle kerstkaart en een mooie wens geef je alle bekenden een stukje persoonlijke aandacht. Tijdens het maken of uitkiezen en het schrijven denk je even aan hem en haar. Die traditie houden wij in ere.
    Leuk om al de stukjes van aandacht van anderen ook mooi op te kunnen hangen. Dank je voor de ideeën.

    Groetjes, Marion & Margaret

Geef een reactie