Ondertussen in Maart – In the meantime in March

 • Bericht reacties:0 Reacties

En toen was er alweer een maand voorbij, in het kader van count your blessings…. In Maart….

 • ging meneer wolmuis mee op knutselvisite en kon lekker spelen met zijn vriendjes
 • kocht ik bloemen op de markt
 • gingen de klavertje vier bolletjes groeien (en nu ook bloeien)
 • werd er meerdere keren gewandeld langs het strand
 • mocht ik muziek maken in de Doelen, weer wat van mijn bucketlist 😉
 • was ik op Centraal Station Rotterdam bij de opening, maar helaas net te laat om de Koning te zien
 • ging de Camelia weer mooi bloeien (ieder jaar een feest)
 • maakte ik muziek in een mooi cultureel centrum in Zeewolde
 • kwamen de creadames ook hier langs om te knutselen
 • en ging ik stemmen, en dat vind ik nog steeds een voorrecht (nog niet eens zo heel lang geleden mochten vrouwen dat nog niet)
Had jouw maand ook leuke dingen?
 
 
And then again a month has passed by, in the context of counting your blessings…. In March….

 • Mr. wool mouse went with me to a crafternoon and had fun with his friends
 • I bought flowers at the market
 • started the four-leaf clover beads growing (and now they bloom)
 • did I do a lot of walking along the beach
 • I was allowed to make music in the Doelen, some to tick of my bucket list 😉
 • I was at Rotterdam Central Station at the opening, but was unfortunately just too late to see the King
 • started the Camelia blooming beautifully (every year a real joy)
 • I made music in a beautiful cultural center in Zeewolde
 • the creative ladies also came overhere to craft
 • I went to vote, and I still think that is a privilege (not even that long ago women were not allowed yet)
Did your month bring good stuff?

Geef een reactie