Sokken breien – Knitting socks

 • Bericht reacties:2 Reacties

Dit zijn de handen die mij leerde sokken breien. Ze zijn 80 jaar oud en ze zijn van mijn moeder. Zelf leerde ze het op school en omdat ze wilde dat haar dochters doorstudeerden leerden mijn zus en ik het niet op school. Al zo lang ik mij kan herinneren draagt mijn vader eigen gebreide sokken. Wanneer je goede wol gebruikt dan is dat heel erg goed voor je voeten. Het materiaal ademt waardoor je voeten perfect op temperatuur blijven en niet te warm worden.

Ik leerde het dus niet op school, het sokken breien. Veel later toen ik al even volwassen was, klopte ik bij mijn moeder aan om het te leren. Dat deed mijn zus ook. Ze leerde ons de methodiek waarbij je bij het boord begint, daarna de hiel en zo verder tot de teen. Het lijkt moeilijk, maar dat is het helemaal niet. Het moeilijkste stukje vind ik de kleine hiel, maar dat kan ik inmiddels ook uit mijn hoofd.

Even nadat ik mijn man leerde kennen breide mijn moeder sokken voor hem en hij was meteen verkocht. Ik draag ze zelf ook graag. Handgebreide sokken hebben geen randen waardoor je ze ook heel goed kan gebruiken bij lange afstand wandelen.

Het breien van sokken is een activiteit die je makkelijk kan combineren met andere dingen zoals bijvoorbeeld een film kijken. Dus heb ik altijd een sok op de breipennen staan en brei een stuk wanneer het uitkomt. En inmiddels heb ik er ongemerkt al stapels van gemaakt…

Wil je het ook leren? Dan heb ik een handige tutorial gemaakt.

Je vindt de pdf met uitleg hier.


Afhankelijk van de breedte van de voet/kuit kies je het aantal steken en afhankelijk van de maat bepaal je de lengte. Zo zit het altijd gegoten. Het is couture voor de voeten.

Wanneer je een bol gebruikt met meerdere kleurtjes dan krijg je een vrolijk resultaat, maar je kan zelf ook variëren met verschillende kleuren en patronen inbreien en zelfs kabels. Ook zijn er verschillende manieren om een boord te maken. Door het aantal recht en averecht steken te wijzigen krijg je een ander boord. Ook de lengte van het boord kan je aanpassen, van kort en daarna verder rechtbreien tot extra lang.

Voor sokken heb je speciale wol nodig die extra slijtvast is. Je hebt sokkenwol van allerlei merken. De wol is er in bollen van 50 gr (is voor 1 sok) en 100 gr (dat is voor een paar). Koop dus voldoende van hetzelfde kleurbad (er staat een nummer op het label) voordat je begint. Wil je hele lange boorden maken (dan worden het kousen) dan kan je ook drie bollen van 50 gram nemen.

Er bestaat ook sokkenwol die gemaakt is van katoen. Deze sokken zijn fijn om te dragen in de zomer, bijvoorbeeld bij het wandelen.

Je kan de sokken wassen op 30 graden in de wasmachine. Het is verstandig om de sokken eerst een keer te wassen voordat je ze gaat dragen. De wol slijt zo minder hard bij het dragen, doordat de steken goed in elkaar gewassen worden. Het vervilt een beetje.

Heb jij wel eens sokken gebreid?


Above at the beginning of this blog you see the hands that taught me to knit socks. They are 80 years old and they belong to my mother. She learned it herself at school and because she wanted her daughters to go to college, my sister and I didn’t learn it at school.

My father has been wearing his own knitted socks for as long as I can remember. When you use good quality wool, it is very good for your feet. The material is breathable, so your feet stay perfectly warm and don’t get too hot.

I didn’t learn how to knit socks at school. Much later, when I was an adult, I knocked on my mother’s door to learn it. My sister did the same. She taught us the method where you start at the collar, then the heel and so on to the toe. It seems difficult, but frankly it is pretty easy. I find the most difficult part the heel, but in the meanwhile I’ve learned that by heart too.

Moments after I met my husband my mother knitted socks for him and he was immediately hooked. I like to wear them myself too. Hand-knitted socks have no edges, so you can also use them very well for long-distance walking.

Knitting socks is an activity that you can easily combine with other things like watching a movie. So I always have a sock on the knitting needles and knit a piece when I feel like it. And in the meantime I have made piles of them unnoticed…

If you want to learn how to knit socks yourself? I’ve made a tutorial for you.

You can find the pdf with explanation here.

Depending on the width of the foot / calf you choose the number of stitches and depending on the size you determine the length. You make a perfect fit. It’s couture for the feet.

When you use a ball with multiple colors, you get a cheerful result, but you can also vary with different colors yourself and knit a pattern or even cables. You can also vary the collar. By changing the number of knit and purl stitches you get a different collar. You can also adjust the length of the collar, from short (and follow with straight stitches) to extra long.

For socks you need special wool that is extra durable. You have sock wool of all kinds of brands. The wool comes in balls of 50 gr (is for 1 sock) and 100 gr (that is for a pair). So buy enough of the same color bath (it has a number on the label) before you start. If you want to make very long collars (then they will be stockings) you can also take three balls of 50 grams.

There is also sock wool made from cotton. These socks are nice to wear in the summer, for example for walking.

You can wash the socks at 30 degrees celsius in the washing machine. It is wise to wash the socks once before you start wearing them. The wool wears less hard when worn, because the stitches are washed together. It felts a bit.

Have you ever knitted socks?

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Ageeth Mooij

  Prachtige foto!
  Ik raak in de war van breien met meer dan twee pennen, zal mijn autistische brein zijn. Toen we ons ouderlijke huis leeghaalden, kwamen we nog veel sokken op de (dunne) pennen tegen. Mijn moeder haakte ook versleten voeten af en breidde nieuwe aan de boorden.

  1. dreamstuff

   Wat een slimme tips, om op die manier sokken te repareren. Ik doe wel aan sokken stoppen. Nadat je veel tijd gestoken hebt in het breien, dan gooi je ze zo maar niet weg. Ik ga je reparatietips onthouden

Geef een reactie